Církevní stavby Český ráj

Mladá Boleslav

Loreta v Kosmonosích

Mladá Boleslav

Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos, je ale známa i daleko za jejich hranicemi. Byla postavena na počátku 18. stol. z podnětu Jakuba Heřmana Černína z Chudenic italským architektem Giovanni B. Alliprandim v místech původního farního kostela sv. Martina, zničeného za husitských válek.

Kaplička Boží Voda

Mladá Boleslav

Pramen čiré vody ve svahu Chlumu znali lidé už od nepaměti. Mariánskému pramenu, jak se mu dříve říkalo, byly přisuzovány léčebné účinky a tak není divu, že tu postupně vyrostla kaplička s obrazem P. Marie Sedmibolestné.

Židovský hřbitov v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav

Židovský hřbitov se nachází na okraji Mladé Boleslavi, v lokalitě pod hradem, na svahu při staré silnici na Prahu.

Kostel sv. Václava v Sýčině

Mladá Boleslav

Kostel sv. Václava s Sýčině s hrobkou Thurn-Taxisů.

Kostel sv. Bonaventury, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Kostel se nachází v nejstarší mladoboleslavské části Karmeli. Nyní je kostel odsvěcený a slouží k pořádání výstav, svateb, koncertů a jiných společenských akcí.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Nejvýznamnější arciděkanský kostel v Mladé Boleslavi. Nedávno zrenovovaný, září v plné kráse na Staroměstském náměstí.

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven johanity v druhé polovině 14. století.

Sbor českých bratří, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Sbor českých bratří je významnou památkou Mladé Boleslavi a svým provedením patří k nejstarším renesančním pseudobasilikám mimo Itálii. Dnes je v budově umístěna výstavní a koncertní síň.

Kostel sv. Havla, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Kostel sv. Havla byl postaven významným stavitelem Matteem Borgorellim v renesančním slohu.

Kostel sv. Mikuláše, Vinec

Mladá Boleslav

Kostel sv. Mikuláše ve Vinci (dnes části Mladé Boleslavi) patří ke skvostům českého románského stavitelství.

toplist