Obszary chronione

Geopark Czeski Raj - sieć europejskich geoparków UNESCO

Turnov

Terytorium Czeskiego Raju obejmuje szeroką gamę fenomenów geologicznych co sprawia, iż jest prawdziwym podręcznikiem geologii. Dlatego też zostało w październiku 2005 wpisane dna listę sieci geoparków europejskich.

Dolomitowe Bozkovské jeskyně

Bozkov

Największa jaskinia na północnym wschodzie Czech. Dla zwiedzających są dostępne z przewodnikiem. Zwiedzanie nie wymaga zbytniego wysiłku, idealne dla rodzin z dziećmi.

OChK Czeski Raj

Turnov

Na terenach Czeskiego Raju w 1955 roku został ustanowiony pierwszy Obszar Chronionego Krajobrazu w Czechach.

Arboretum Bukovina

Karlovice

Znajduje się na płaskowyżu Hruboskalskim, przy złotym szlaku Czeskiego Raju, nieopodal zamku Hrubá skála.

Jaskinia Piec Bartoša i podziemna rzeka

Frydstejn

Po czesku „Bartošova pec”, psuedokrasowa jaskinia znajduje się w dolinie Vazoveckiego potoku ok. 3 km na północ od Turnova.

Zabytek przyrodniczy Skalne palisady Izery

Mnichovo Hradiste

Dwa kilometry na południowy zachód od Mnichova Hradiště prawy brzeg Izery tworzy interesujący kanion z geomorfologicznego punktu widzenia. Ze względu na silną erozję rzeczną w wytrzymałych wapiennych skałach powstały znacznie podmyte brzegi i nisze.

toplist