Atrakcie turystyczne

Turnov

Zamek Valdštejn

Turnov

Zamek Valštejn leży na zachodnim krańcu hruboskalskiego skalnego miasta. Został założony w połowie XIII wieku przez ród Markvarticów, z którego pochodzi hetman Albrecht z Valdštejna.

Zamek Hrubý Rohozec

Turnov

Zamek Hrubý Rohozec należy do dominant i najstarszych zabytków budowlanych Turnovska.

Muzeum Czeskiego Raju, Turnov

Turnov

Ekspozycje muzeum Okresní muzeum Českého ráje dają unikalną okazję do poznania Turnova i całego regionu. Od 1886 roku muzeum gromadzi dokumenty o bogactwie przyrody Czeskiego Raju i jego kulturalnej historii.

Ruiny zamku Rotštejn

Turnov

Rotštejn to ruiny skalnego gródku założonego przed 1300 r. Znajduje się południowo-wschodniej części Klokočskich skał.

OChK Czeski Raj

Turnov

Na terenach Czeskiego Raju w 1955 roku został ustanowiony pierwszy Obszar Chronionego Krajobrazu w Czechach.

Dlaskův statek

Turnov

Folwark Dlaska jest typowym przykładem pojizerskiego domu.

Geopark Czeski Raj - sieć europejskich geoparków UNESCO

Turnov

Terytorium Czeskiego Raju obejmuje szeroką gamę fenomenów geologicznych co sprawia, iż jest prawdziwym podręcznikiem geologii. Dlatego też zostało w październiku 2005 wpisane dna listę sieci geoparków europejskich.

Świątynia św. Mikołaja, Turnov

Turnov

Najstarszy kościół w historycznej części miasta Turnova.

Świątynia Narodzenia Panny Marii, Turnov

Turnov

Neogotycka świątynia stoi w miejscu, gdzie ród Vartemberków, prawdopodobnie Havel z Lemberka i jego małżonka Zdzisława, założyli w drugiej połowie XIII wieku klasztor dominikanów z dużą świątynią poświęconą Pannie Marii.

Kościół św. Franciszka z Asyżu, Turnov

Turnov

Kościół św. Franciszka leży w górnej części rynku náměstí Českého ráje.

Ruiny zamku Kavčiny

Turnov

Ruiny zamku Kavčiny są resztkami skalnego grodu warownego z XIV wieku, który bronił zamek Valdštejn z jego najsłabszej strony.

Ruiny zamku Zbirohy

Turnov

Gród Zbirohy stał wysoko nad Jizerą koło wsi Rakousy, gdzie rzeka tworzy wielkie zakole. Zbirohy są jednym z mała grodów szlacheckich z okresu Wacława IV. W tym czasie bowiem rozwój czeskiej architektury zamkowej zmierzał do zapewnienia wygodnego mieszkania a tendencje te uwidocznione są w rozwiązaniu grodu Zbirohy.

Skalny punkt widokowy Hlavatice

Turnov

Piaskowcowa skała z widokiem na okoliczny krajobraz.

Synagoga w miejscowości Turnov

Turnov

Turnovska synagoga pochodzi z 1719 roku i została wybudowana z kamienia wewnątrz bloku domów dzielnicy żydowskiej.

Galeria Granát, Turnov

Turnov

Ekspozycja dotycząca wyrobów spółdzielni artystycznej Granát Turnov zawdzięcza swoje powstanie obchodzonej w 1998 roku 45. rocznicy założenia firmy oraz letniej, lipcowej, imprezie „Kamień i klejnot w Czeskim Raju”, a dokładniej mówiąc jej edycji sprzed mniej więcej czterech lat.

Dom Kamieniarski

Turnov

We wrześniu 2010 roku na terenie Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie otwarto tzw. Dom Kamieniarski (Kamenářský dům), będący kopią domu o nr 19 z początku XVIII w., który do kwietnia 1973 r. stał na rogu dzisiejszego placu Havlíčkovo náměstí i ulicy 28. října.

Cmentarz żydowski w miejscowości Turnov

Turnov

Cmentarz żydowski przy ulicy Sobotecká ulice w miejscowości Turnov jest jedynym zachowanym cmentarzem żydowskim w powiecie semilskim.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Nudvojowicach, Turnov

Turnov

Wczesnogotycki kościół św. Jana Chrzciciela mieści się na skraju miasta Turnova, w dzielnicy Nudvojovice.

toplist